„Gdy za­kocha­ni całują się po po­liczkach, to znaczy, że błądzą po omac­ku, szu­kając swych ust”.
Emil Zola

Zola powiedział, Magritte namalował, mi pozostaje się uśmiechnąć :)

Rene Magritte – The Kiss (1951)