Pesymista: Gorzej już być nie może.
Optymista (wesoło): Może, może!